07 december 1999
KFOR

KFOR 1

Eind september 1999 kreeg het verkenningspeloton van 42 BLJ te horen dat het mee zou gaan op uitzending naar Kosovo, als onderdeel van 41 Afdeling Veldartillerie.

Gewapende strijd in Kosovo

Volgens de Joegoslavische grondwet van 1974 verkreeg Kosovo de status van onafhankelijk gebied binnen de deelrepubliek Servië. De Servische president Milosevic draaide deze beslissing in 1989 terug en ontnam Kosovo daarmee zijn zelfstandige status. Door oplopende spanningen sloeg de vlam in de pan en werden de jaren ‘90 gekenmerkt door een gewapende strijd in Kosovo.

De NAVO reageerde met een wekenlange bombardementscampagne, waarna de Serviërs uiteindelijk bereid waren een akkoord te ondertekenen. Hiermee kwam een begin aan de geleidelijke terugtrekking van Servische leger- en politie-eenheden uit Kosovo. Er werd daarnaast een vredesmacht, geleid door de NAVO, in het leven geroepen om toe te zien op de handhaving van het staakt-het-vuren. Deze vredesmacht, Kosovo Force (KFOR), hield zich ook bezig met het ruimen van mijnen en het uitvoeren van grenscontroles zodat gevluchte (Albanese) Kosovaren vellig terug konden keren.

Het verkenningspeloton van 42 BLJ tijdens KFOR
Het verkenningspeloton van 42 BLJ tijdens KFOR

Bataljons-QRF

Eind september 1999 kreeg het verkenningspeloton van 42 BLJ te horen dat het mee zou gaan op uitzending naar Kosovo, als onderdeel van 41 Afdeling Veldartillerie. Er volgde een zeer korte, intensieve voorbereiding, waarna het peloton begin december in Orahovac te Kosovo opereerde. In de beginperiode is het verkenningspeloton voornamelijk ingezet om brandjes te blussen als afdelings-QRF (ook wel bataljons-QRF genoemd). Nadat de AOR definitief was overgenomen van de 11e Afdeling, kwam ook het echte verkenningswerk aan bod. Het peloton heeft meerdere opdrachten uitgevoerd waarbij informatie over de lokale bevolking en organisaties in het gebied is ingewonnen. Daarnaast zijn ook incidentele taken uitgevoerd, zoals checkpoint bezetting, konvooibegeleiding, VIP-begeleiding en bewakingstaken in de ‘hotspot’ Mitrovica. Er werd tevens samengewerkt met UNMIKPOL om de orde en rust te bewaren.