HET VAANDEL

Elk krijgsmachtonderdeel heeft zijn symbolen van eenheid. Zo ook infanterieregimenten, die een vaandel voerden als een duidelijk herkenningspunt op het slagveld van het verleden, namelijk de plaats waar de commandant was om zijn troepen aan te voeren. Het vaandel zoals dat in begin van het Koninkrijk werd ingevoerd, drukte met haar oranje kleur en initiaal van de vorst ook de verbondenheid van de eenheid met de staat uit. In de huidige tijd wordt het vaandel niet meer meegevoerd in de strijd, maar heeft wel haar symbolische waarde behouden.

image description
UItreiking Vaandel aan Regimentscommandant Lkol Antoni
image description
Inspectie door HM Koningin Juliana

UITREIKING EERSTE VAANDEL

Op 8 oktober 1951 werd in Amersfoort het eerste vaandel van het Regiment uitgereikt door Koningin Juliana aan de Regimentscommandant, Luitenant-kolonel Antoni. Bij de uitreiking was het voltallig eerste parate bataljon, het 322e Bataljon Limburgse Jagers uit Nunspeet, aanwezig. Bij deze ceremonie kregen ook de twee andere aan landstreken verbonden regimenten, Regiment Johan Willem Friso en Regiment Oranje Gelderland, hun vaandels uitgereikt. 

Het huidige vaandel
Het huidige vaandel

VAANDELOPSCHRIFTEN

De voorzijde van het vaandel toont de initiaal van de vorstin die het heeft verleend (bij het huidige vaandel is dat Juliana) onder de koninklijke kroon en de naam van het Regiment. Verder staan op het vaandel de vaandelopschriften, als herinnering aan belangrijke en dappere krijgsverrichtingen waarin het Regiment zich heeft onderscheiden van andere eenheden. Tevens is op dit inmiddels vierde vaandel het oprichtingsjaar van het stamregiment van Kolonel Phaff opgenomen, 1813.

De krijgsverrichtingen die erop zijn vermeld :

Quatre-Bras en Waterloo 1815

Tiendaagse Veldtocht 1830

Citadel van Antwerpen 1832

Roermond, Venlo en Zutphen 1940

West en Midden Java, Noord Sumatra 1946-1949

Uruzgan 2007 

Het opschrift 'Uruzgan 2007' is in 2019 toegekend aan ons Regiment. De formele uitreiking heeft in 2022 plaatsgevonden door Z.M. de Koning.

image description
vaandelwacht
image description
Vaandelopschrift Uruzgan 2007
image description
beëdiging op het vaandel

VAANDELWACHT EN BEËDIGING

Bij parades en ceremonies, zoals beëdigingen,  wordt het vaandel, gedragen door de Regimentsadjudant en is omringd door de vaandelwacht. De vaandelwacht staat onder het commando van de oudste eerste luitenant van het parate onderdeel van het Regiment. Voorheen legden alleen officieren de eed of belofte af op het vaandel. Echter sinds het leger uit louter beroepspersoneel bestaat, leggen alle leden van het Regiment de eed of belofte af op het vaandel.  Daartoe houden zij bij het uitspreken van de eed of belofte met de linker hand de vaandelstok vast en zeggen zij hardop in het openbaar:

Ik zweer/beloof trouw aan de Koning 

Gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig/Dat beloof ik

Het Regiment tracht de beëdigingen zo veel als mogelijk uit te voeren op pleinen van Limburgse steden of dorpen om daarmee de band met de Limburgse samenleving en burgers te vergroten. 

UITZENDVLAG

Waar bij de nieuwe inzet van de Koninklijke Landmacht met missies onder auspiciën van de Verenigde Naties of NATO nog geen zichtbare herinnering aan die inzet bestond, heeft de Stichting Regiment Limburgse Jagers een tweetal zogenaamde 'streamers' laten vervaardigen. Deze twee streamers verbeelden de inzet in voormalig Joegoslavië als VN inzet in 1994 tijdens UNPROFOR-4 en de NAVO-inzet in 1995 als IFOR-1.  Dit heeft geleid tot de instelling van een uitzendvlag voor alle eenheden die zijn en worden uitgezonden en waar elke uitzending/missie wordt herinnerd met een uitzendlint.

image description
Uitzendvlag
image description
Streamers Bosnië

UITZENDLINTEN MISSIES

De navolgende uitzendlinten zijn gehecht aan de uitzendvlag van 42e Bataljon Limburgse Jagers

UNPROFOR 4 Juli 1995- Januari 1996

Bosnië-Herzegovina IFOR 1 December 1995-Mei 1996

Bosnië-Herzegovina SFOR 4 Mei -November 1998

Bosnië-Herzegovina SFOR-11 November 2001-Mei 2002

Irak SFIR 3 Maart-Juli 2004

Afghanistan ISAF TFE III April-Augustus 2007

Afghanistan ISAF  TFE VIII November 2008-Maart 2009

Afghanistan ISAF TFE IX April- Augustus 2009

Afghanistan ISAF TFE XII April- Augustus 2010

Bijzonder is de Fahnenband der Bundesrepubliek Deutschland, die in 2006 is verleend aan 42e Bataljon Limburgse Jagers, vanwege haar inzet voor de verdediging van de Bundesrepubliek gedurende de Koude Oorlog (periode 1963-2006). 

image description
vaandelwacht Seedorf
image description
Vaandelwacht Weert