REGIMENTSMUZIEK

De eerste Commandant, de zeer traditioneel ingestelde Kolonel Antoni, nam ook hier het initiatief om in 1951 een muziekkorps op te richten, het nadien zo befaamde Tamboer-en Fanfarekorps Limburgse Jagers uit Roermond en later Venlo. Dat kon putten uit de grote schare muzikanten van de Limburgse en Brabantse muziekgezelschappen, waarvan de dienstplichtigen maar al te graag hun diensttijd wilden vervullen met hun hobby, muziek. In dit item geven we niet alleen aandacht aan dit korps maar ook aan de zogenoemde Halve-maanblazerskorpsen en het Fanfarekorps in Seedorf. Aan het Reunieorkerst Limburgse Jagers is een ander blok gewijd. Aan bod komen vele muziekdragers, van EP, LP, Music cassette tot CD's en DVD's .

Eerste Fanfarekorps 1951
Eerste Fanfarekorps 1951

TAMBOER -EN FANFAREKORPS LIMBURGSE JAGERS

Het Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers was samengesteld uit  drie beroepskrachten en dienstplichtigen, veelal afkomstig uit de Limburgse Harmonie- en Fanfarewereld. Het Korps was immens populair door de vele concerten, rondgang door steden en taptoe’s . Deelname aan het vierjaarlijkse Wereld Muziek Concours in Kerkrade, waar eerste prijzen werden behaald, maar ook  radio-optredens en de Limburgse Jager Mars, deelname aan Taptoe Delft , NATO Musikfest der Nationen in Mönchengladbach zijn enkele activiteiten van het Korps. Bijzonder waren ook de optredens in La Courtine in midden-Frankrijk in de periode 1959-1964, als Nederlandse troepen daar in de zomermaanden oefenden. Helaas in 1967 werd, ondanks groot protest in Limburg, het Korps door bezuinigingen ontbonden.

Oorspronkelijke tekst Limburgse jagermars
Oorspronkelijke tekst Limburgse jagermars

REGIMENTSMARS

Bij de oprichting van het Regiment, dat voorkomt uit het 2e, 6e  en 11e Regiment Infanterie , werd de bekende Manoeuvremars van kapelmeester P.A.Stenz van het 6e Regiment als Defileermars per Landmachtorder aan het Regiment toegewezen. Echter, de in 1958 gecomponeerde en van tekst voorziene Limburgse Jagermars  van de muziekinstructeur Sergeant-majoor Jochems werd weldra de meest populaire mars. Hij wordt bij vele gelegenheden uitgevoerd en meegezongen door de aanwezigen (oud )leden en actief dienenden, maar ook in het “Limburgse” door de bevolking.

Wij zijn van ’t Regiment, ’t welk is genoemd de Limburgse Jagers
Van ons embleem Symbool van kracht , zijn wij heel fiere dragers
Wij marcheren door de straten, van ons mooie Limburgse land
En zijn trots hierin te mogen dienen, voor Koning en ’t Vaderland

Naast de ook in de Fanfarewereld en Limburgse Schutterijwereld bekende Limburgse Jagermars, zijn door Jochems en anderen nog meer aan ons Regiment gelieerde mars en muziekwerken gecomponeerd en deels op Grammofoonplaat/Cd vastgelegd

  • Jo Jochems, Sergeant majoor:  Groeten uit Limburg, Limburgse Jagers paraat
  • Jan Huijnen, dpl LJer : Mars 
  • Anne Posthumus, Kapelmeester:MARSLIED VAN HET REGIMENT LIMBURGSE JAGER
  • Toon Mikuska, Adjudant : The 42nd

HALVEMAANBLAZERS KORPSEN

Waar in de vijftig en zestiger jaren van de vorige eeuw bijna elk infanteriebataljon een tamboerkorps bezat, werd dit in 1960 ook toegestaan voor het 16e Bataljon LJ in Oirschot. Een jagereenheid zou volgens de tradities echter een hoornblazerskorps moeten hebben, nu uitgerust met Halve Maan instrumenten in relatie tot het embleem van ons Regiment. Het korps heeft onder leiding van maître des clairons Sergeant-majoor van de Biezen, vele ceremoniën als beëdigingen en de viering 150 jaar Regiment opgeluisterd en tweemaal deelgenomen aan Taptoe Delft. Ook dit korps verdween in 1967 door bezuinigingen. 

image description
Halvemaanblazerkorps 16 BLJ
image description
Halvemaanblazrkorps 42 BLJ

Zonder muziek gaat niet. Bij het 42e Bataljon gestationeerd In Seedorf werd in 1969 weer een klaroenkorps met Halvemaan instrumenten opgericht. Het korps stond onder leiding van maitre des clarons Sergeant-majoor Appeldoorn. Dat zou de opmaat worden van de wedergeboorte van het Fanfarekorps, echter zonder apart tamboerkoprs en nu gelegerd in Seedorf in Noord-Duitsland.

Fanfarekorps 1990 in Vaals met Elnt Hendriks,  Sgt maj   Schoonhoven en Tamboer Maitre Vonk
Fanfarekorps 1990 in Vaals met Elnt Hendriks, Sgt maj Schoonhoven en Tamboer Maitre Vonk

FANFAREKORPS LIMBURGSE JAGERS

Het Halve maanblazerskorps kreeg een vervolg door uitbreiding met andere instrumenten onder leiding van Sergeant-majoor Mikuska tot een volwaardig korps met Fanfarebezetting.  Dit werd het visitekaartje van de Nederlandse troepenmacht in Noord-Duitsland. Zij verzorgden uiteraard de muzikale inbreng bij vele ceremonieën in Seedorf en Bergen Hohne. Maar ook trad het Korps op bij civiele aangelegenheden in de regio Noord-Duitsland. “Die Limburger Jäger“ met onze Limburgse Jagermars waren populair bij de bevolking. Ze speelden bij grote oefeningen om de gedane schade enigszins goed te maken, maar keerden ook jaarlijks terug naar de bakermat Limburg om daar in een week een concertserie uit te voeren. De Taptoe in Delft en later Breda werden gefrequenteerd. Concertreizen naar Zweden, Denemarken, Frankrijk,  etc. behoorden eveneens tot hun repertoire.  In 1995 kwam er door de omvorming tot een beroepskrijgsmacht een einde aan het Korps. Het ging samen met het korps van het Regiment Genietroepen op in het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht, dat in een volgende bezuinigingsronde overging in het Trompetterkorps Bereden Wapens. 

Reünieorkest kort na de oprichting in Pey Echt
Reünieorkest kort na de oprichting in Pey Echt

REÜNIEORKEST LIMBURGSE JAGERS

Op initiatief van de Stichting Organisaties Reünies Tamboer en Fanfarekorpsen, Oud-Kapelmeester Liew On en Lkol Bleijerveld wordt in 1992 het Reünieorkest opgericht.  Dit korps in verenigingsverband brengt maandelijks oud-muzikanten van het Regiment tezamen om te musiceren , maar ook optredens te verzorgen door de gehele provincie. Zie verder blok REÜNIEORKEST LIMBURGSE JAGERS.

image description
Eerste single
image description
EP Posthumus
image description
CD Elnt Hendriks

MUZIEKDRAGERS

Voor een Fanfarekorps  grotendeels bestaande uit dienstplichtigen heeft het een zeer groot aantal muziekwerken vastgelegd op EP's, Langspeelplaten, Music cassettes, CD's en DVD's. Dat betekende naast de vele optredens ook oefenen om de werken goed in te studeren om ze te laten opnemen. Dat begon met de eerste grammofoonplaat 78 toeren. Hierop stonden uiteraard de Limburgse Jagermars en Groeten uit Limburg, beiden gecomponeerd door Sergeant-majoor Jochems. Daar bleef het niet bij: 11 EP's, 8 LP's, 5 MC's, 4 CD's en op verscheidene combi langspeelplaten met andere orkesten waren en zijn vele marsen en andere muziekstukken te horen. Bijzonder zijn daarbij op te merken een EP met het Waldeck lied dat bij de uitvaart van Prinses Wilhelmina in 1962 werd gespeeld, het VVV-lied van de bekende voetbalclub uit Venlo, de Mars La Courtine ter gelegenheid van het bezoek aan La Courtine, de Mars van de 41e Brigade in Seedorf, maar ook een Kerstplaat. Het Reünieorkest heeft inmiddels twee CD's, 'Memory' en 'Nostalgia', opgenomen.  De zoon van Sergeant-majoor Jochems, Jo Jochems (+) heeft in samenwerking met de Stichting twee verzamel-CD's , 'The Best of Taptoe 1950-1995' samengesteld en uitgebracht. Daarop een nog niet eerder opgenomen compositie van zijn vader, Marche Vivat La ville d' Aubusson, die herinnert aan de oefenperiodes in Frankrijk eind vijftiger, begin zestiger jaren van de vorige eeuw, te horen.