PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring geldt voor de Stichting Regiment Limburgse Jagers en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers en als zodanig benoemd worden op www.limburgsejagers.nl

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de Stichting Regiment Limburgse Jagers en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers en als zodanig benoemd worden op www.limburgsejagers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting en Vereniging Regiment Limburgse Jagers verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in voorkomend geval kunnen verwerken: • Voor- en achternaam; • Geslacht; • Geboortedatum; • Adresgegevens; • Telefoonnummer; • E-mailadres; • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch; • Uitzendingen onder de vlag van RLJ • Gegevens over uw activiteiten op onze website; • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@limburgsejagers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van uw aanmelding voor activiteiten en de betaling ervan. • Verzenden van onze nieuwsbrief en ons Regimentsmagazine “de Limburgse Jager. • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming Stichting en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jager neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting of de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor de bovengenoemde persoonsgegevens, na afronding van onze activiteiten nog een bewaartermijn van vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers verstrekken uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers gebruiken alleen functionele cookies of vergelijkbare technieken die nodig zijn voor een juiste werking van de website www.limburgsejagers.nl

Stichting Regiment Limburgse Jagers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer 41078137 en de Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer54907837 gevestigd de op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018 en geven hiermee invulling aan de verantwoordingsplicht.

Contactgegevens: www.limburgsejagers.nl, 42 Painfbat RLJ, Hoofd Sectie S1 Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot 040-2666170 Hoofd Sectie S1 42 Painfbat RLJ is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Regiment Limburgse Jagers en Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers. Hij/zij is te bereiken of telefoon 040-2666170 of via 42PAINFBAT.DCIE.SIE.S1@mindef.nl