16 februari 2018
eFP

EFP Litouwen

Nederland levert met de eFP een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid van de NAVO in Litouwen. De aanwezigheid is een van de ‘geruststellende maatregelen’ voor de Oost-Europese bondgenoten door het optreden van Rusland. De opdracht voor de Nederlandse eenheden luidt:

“…Na de ontplooiing dient de eenheid, in afstemming met NAVO en de aanwezige internationale eenheden, invulling te geven aan de afschrikking (DETER) van Rusland en voorbereidingen te treffen voor een eventuele verdediging (DEFEND) van het NAVO grondgebied”.

image description
image description

BLJ in Litouwen

In 2017 zijn de A-cie en B-cie van 42 BLJ in het kader van de zogeheten enhanced Forward Presence (eFP) ingezet geweest in Litouwen. Van juli tot en met oktober 2017 was de B-cie in het Litouwse Rukla gestationeerd, de thuisbasis van het bataljon waar Nederland deel van uitmaakt en dat onder Duitse leiding staat. Kenmerkend voor de inzet in Litouwen was het hoge operationele tempo.

De week na de rotatie werd de B-cie in recordtijd Fully Operational Capable. Alle taken zijn van de voorgangers overgenomen en de compagnie is operationeel gereed, waarna de eenheid de week daarna al volledig gevechtsgereed het oefenterrein in kon. Zo werd geoefend met het optreden met de Boxer en stond kort hierna een grote oefening tot aan compagniesniveau in Pabradé op de planning. Daarnaast oefenden de mortiergroep en het zware wapens peloton aan de rand van het bos, terwijl de infanteriepelotons zich bezighielden met Optreden in Verstedelijkt Gebied (OVG). Eenheden van 42 BLJ namen ook zelf het initiatief voor oefeningen, zoals een internationale bergingsoefening met de Boxer. De vele oefeningen werden in samenwerking met de coalitiepartners uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan was de grootschalige multinationale genieoefening FTX Engineer Thunder, waar eenheden uit Litouwen, Noorwegen, Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten aan deelnamen.

Behalve de vele oefeningen kreeg de B-cie veelvuldig te maken met bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en deelname aan (civiele) sportactiviteiten.

In oktober 2017 nam de A-cie van 42 BLJ de taken van de B-cie over.