01 januari 2009
CidW

Vanaf 2009 verblijven compagnieën van BLJ in "de West" voor een periode van 4 maanden op Curacao, met een druk oefenprogramma op zowel Curacao, Aruba als Bonaire. Zij zijn daar voornamelijk om te kunnen assisteren in geval van nood, denk daarbij maar de jaarlijkse orkanen in die regio.

image description
image description

Compagnie in de West

In 2011 en 2014 zijn de A-cie, B-cie en C-cie van 42 BLJ tijdelijk tewerkgesteld ‘in de West’. Deze inzet biedt een structurele mogelijkheid om eenheden onder tropische omstandigheden te trainen. Daarnaast ondersteunen de landmachteenheden de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch gebied. De officiële taken zijn:

- Territoriale verdediging van het Koninkrijk der Nederlanden

- Verlenen van harde bijstand, zoals het beteugelen van woelingen

- Verlenen van zachte bijstand, bijvoorbeeld na een orkaanramp

- Ondersteunen opleiding en training Curaçaose militaire eenheden

CidW rotatie 6: A-cie 42BLJ

Op 7 april 2011 landde de hoofdmacht van de A-cie op HATO Airport en na een paar dagen vertraging was de compagnie compleet. Ondanks dat het nog lente was op Curaçao, waren de temperatuur en luchtvochtigheid erg hoog. Ook vielen er fikse regenbuien.

De eerste 2 weken heeft de compagnie een introductieprogramma gevolgd waarin verschillende onderwerpen aan bod kwamen. Zo kreeg de compagnie uitleg over de taken van de kustwacht, eveneens gelegerd op Marinebasis Parera. Daarnaast werd de zwemtest uitgevoerd, die in Nederland al uitvoerig beoefend was. De hele compagnie voerde de test succesvol uit. Dat gold ook voor de weapon handling tests. Al het personeel moest op Curaçao getest worden op alle wapenhandelingen met de Colt C7, Glock, MAG en Minimi alvorens zij mee mochten doen met een Life Fire Exercise.

Na de introductieweken heeft de compagnie een acclimatisatie-oefening gehouden op het oefenterrein Wacawa, aan de westkant van het eiland. De doelstelling van deze oefening was het personeel te laten wennen aan de klimatologische omstandigheden en het terrein. Het viel niet mee om, omgehangen met wapen en opsvest, verplaatsingen uit voeren onder de klimatologische omstandigheden op Curaçao, laat staan om contactdrills uit te voeren. Daarom was drinkbeleid, kleding en voeding erg belangrijk onder dergelijke omstandigheden.

Naast deze activiteiten heeft de compagnie een bijdrage geleverd aan het militair ceremonieel voor het bezoek van de Minister van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten aan Curaçao, Koninginnedag en de herdenking op 4 mei.

Ook is er bootdrill-week uitgevoerd onder leiding van het Bootpeloton Korps Mariniers. Hierbij werd geoefend met bootmaterieel, een amfibische mars langs de kust en noodprocedures op het water. Daarnaast zijn er verschillende oefeningen worden gehouden, onder andere op Bonaire, Aruba en een Life Fire Exercise op Curaçao.

CidW-7 B-cie 2011

De militairen van de B-cie losten hun collega’s van de A-cie af en waren verantwoordelijk voor de zevende rotatie van CIDW. Naast de officiële taken in het kader van ondersteuning van de Commandant der Zeemacht in het Caraïbisch gebied heeft de B-cie zich verdienstelijk gemaakt voor ‘Kas Broeder Pius’; een opvanghuis voor jonge moeders. De geestelijke verzorging op Marinebasis Parera koos voor die project. Zo’n honderd militairen verbeterden de leefomstandigheden van de moeders en hun kinderen. Dit deden ze door het terrein op te ruimen en wildgroei aan te pakken. Op die manier werd de aanwezigheid van ongedierte verminderd.

CidW-16 C-cie 2014

De 16e rotatie van CIDW werd uitgevoerd door de C-cie van 42 BLJ. Tijdens de eerste bivak stond het wennen aan de temperatuur centraal. Het omgaan met hitte was een leerdoel op zich en de droogte en het hoge waterverbruik is van invloed op personeel en materieel. Tevens hebben de Eagles kennisgemaakt met de snelle inzetboten van de Koninklijke Marine (KM), vanaf de Pelikaan. Dit is het ondersteuningsschip van de KM op Curaçao.