01 januari 2015
ACOTA

ACOTA in Rwanda

Africa Contincency Operations Training and Assistance

In 2004 is, onder leiding van de Verenigde Staten, begonnen met het Africa Contingency Operations Training and Assistance (ACOTA)-programma, als opvolger van het African Crisis Response Initiative (ACRI). Het ACOTA-programma is erop gericht de capaciteiten van 25 Afrikaanse landen te vergroten. Het doel is Afrikaanse militairen op te leiden en te trainen om vredesmissies uit te kunnen voeren op het Afrikaanse continent. Deze vredesmissies vallen onder het mandaat van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie. Het ACOTA-programma traint jaarlijks opeenvolgend drie bataljonstaakgroepen die bestaan uit maximaal 3.500 militairen per keer. Nederland neemt deel aan het ACOTA-programma door middel van financiële steun en het sturen van militairen.

Limburgse Jagers in Oeganda
Limburgse Jagers in Oeganda

Limburgse Jagers in Oeganda

In januari 2015 zijn zes Limburgse Jagers (vier Bulldogs en twee Ganzen) aangewezen om deel te nemen aan een (ongewapende) ACOTA-missie in Oeganda. De opdracht was gedurende zes weken het Amerikaanse ACOTA-programma te ondersteunen.

Na de Missiegerichte Opleiding (MGI) en de noodzakelijke voorbereidingen zoals een vaccinatieprogramma, een diplomatiek paspoort en het kleden vertrokken de zes Limburgse Jagers naar Oeganda. In de dagen na aankomst is de medische afvoerlijn gecontroleerd en de omgeving verkend. Tevens stond een bezoek aan de Nederlandse ambassade op het programma en werd kennisgemaakt met de Nederlandse ambassadeur en defensie-attaché.

image description
image description

Programma

Het lesprogramma van de ACOTA-missie in Oeganda is onderverdeeld in zeven hoofdgroepen: Deliberate Attack, Ambush, Move to Contact, Cordon & Search, Security Patrol, Checkpoint en Convoy Ops. Alle onderwerpen worden in een driedaagse cyclus behandeld, waarbij (bij de meeste onderwerpen) de derde dag een Life Firing Exercise (LFX) uitgevoerd wordt. Het uitvoeren van het programma is voor de Nederlandse militairen gebaseerd op het “Train the Trainer”-concept. De Oegandezen hebben hun eigen instructeurs die de lessen en uitvoering van scenario’s verzorgen. De Nederlandse militairen waren hierbij verantwoordelijk voor het monitoren en begeleiden van de Oegandese instructeurs.

De AMV-er, die er in eerste instantie is om de gezondheid van de aanwezige Nederlandse militairen te waarborgen, ondersteunde de Combat Life Saver (CLS)-lessen en adviseerde het ACOTA-personeel op medisch gebied. Tevens deelde hij zijn kennis met het opzetten en in stand houden van de Oegandese Role 1.

Aan het einde van de opleiding moesten de Oegandezen (Battle Group, +/- 1650 man) een eindoefening onder leiding van de Engelsen vervolmaken voordat zij de stempel “Gereed voor 1 jaar inzet Mogadishu, Somalië” kregen.

image description
image description

ACOTA in Burkina Faso en Rwanda

Drie Limburgse Jagers hebben tevens een ACOTA-missie in Burkina Faso ondersteund. Na afronding van de opleiding was het bataljon gereed om een jaar ingezet te worden ten behoeve van de VN-missie MINUSMA in Mali.


image description
ACOTA in Rwanda
image description