23 november 1813
Het Linieregiment van Phaff en het 2e Bataljon Infanterie van Linie

Bij de verdrijving van de Napoleontische troepen uit Nederland ondersteunde Kolonel Phaff deze acties door een eigen Regiment op te richten en dat aan de Soeverein, de toekomstige Koning Willem ter beschikking te stellen. Hij richtte in verscheidene plaatsen in het westen des lands wervingsbureaus in en organiseerde zo een regiment. Al in december werd het ingezet bij de verdediging van Breda.

Kolonel Phaff in Franse Dienst
Kolonel Phaff in Franse Dienst

OPRICHTING EN ONTWIKKELING

Met het einde van de Napoleontische overheersing [L.J.1] [v2] op handen werden verschillende eenheden opgericht voor het vormen van een nieuw leger dat kon helpen de Fransen te verdrijven. De koopman en voormalig militair Johannes Emilius Phaff bood de overheid in Rotterdam aan op eigen kosten een regiment op te richten. De overheid had zijn aanbod in eerste instantie afgewezen, maar de Prins van Oranje nam uiteindelijk dit aanbod aan., Op 23 november 1813 werd Phaff benoemd tot kolonel van het door hem op te richten regiment infanterie. De bedoeling was dat het regiment uit meerdere bataljons zou bestaan. Hij verkocht zijn effecten (met verlies) en met de opbrengst - ruim 20.000 gulden- richtte hij vier wervingsbureaus op. De werving van rekruten verliep voorspoedig: binnen 13 dagen hadden zich 388 rekruten gemeld. Na drie weken marcheerde het eerste bataljon van vier compagnieën, zo’n 400 man, voor haar vuurdoop naar Breda. Daar weerden ze terugkerende Franse troepen af die tevoren de stad hadden verlaten. Na deze inzet werd het Linieregiment van Phaff, na de officiële oprichting van de Koninklijke Landmacht op 9 januari 1814 gereorganiseerd en genummerd tot het 2e Bataljon Infanterie van Linie, met als garnizoensplaats Delft. Enkele maanden later trok kolonel Phaff zich terug als commandant van het bataljon Hij werd in 1814 opgevolgd door luitenant-kolonel Speelman, een veteraan die had gediend in het 124ème Régiment d’Infanterie de Ligne, dat aan de Russische veldtocht van Napoleon had deelgenomen. 

image description
Verdediging Breda
image description
verdediging Breda