19 april 1839
100 JAAR VREDE 1839- 1939

Oefenen In Maastricht in de zgn Kommen

Nederland en dus ook haar leger kende na de definitieve afscheiding van België op 19 april 1839 een periode van 100 jaar vrede. Maar schijn bedriegt, want het leger moest in deze periode wel op haar qui vive blijven.

Opmars bataljon infanterie opo de heide
Opmars bataljon infanterie opo de heide

REORGANISEREN EN OEFENINGEN

Oefenen, nieuwe wapens invoeren, maar ook mobiliseren als de buurlanden weer eens met elkaar op de vuist gingen, zoals de Frans- Duitse oorlog 1870-1871 en de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Dat betekende reorganiseren, uitbreiden van de organisatie, maar na de strijd van anderen weer de organisatie verkleinen. Zo werd in 1914 het aantal infanterieregimenten verdubbeld. Uit ons stamregiment “het 2e “, dat in 1913 naar Venlo in de nieuwe Frederik Hendrik kazerne was verplaatst, werd het 13e gevormd met als standplaats Maastricht in de nieuw gebouwde Tapijn kazerne. En uit het 6e Regiment ontstond het 17e, dat in Roermond werd gelegerd.

Niet alleen het vergroten van de organisatie, ook geoefendheid werd aangepakt. Zoals een beschrijving van een grote opmars in 1875 laat zien van het 2e Regiment dat vanuit Maastricht optrok in noordelijke richting langs de Maas naar Roermond om dan via de Peel door te trekken naar de bij velen zo bekende Oirschotse Heide. Onderweg werd strijd geleverd met het 5e Regiment uit Den Bosch. Een groot opgezette oefening van twee brigades waar naast genoemde infanterieregimenten ook vier eskadrons huzaren en vier batterijen artillerie en ondersteunende logistieke eenheden aan deelnamen.

In afwachting van oefening troepen in Maastricht
In afwachting van oefening troepen in Maastricht

DREIGING UIT HET OOSTEN

En onder dreiging van het uitgelekte Von Schlieffen plan uit 1901, dat voorzag dat Duitsland door Limburg en België zou trekken bij een aanval op Frankrijk besloot de toenmalige Opperbevelhebber Generaal Snijders tegenmaatregelen. Hij organiseerde in 1901 een grote oefening in Zuid Limburg waar het 6e Regiment uit Breda werd aangevoerd om het op te nemen tegen het 2e Regiment uit Maastricht. Met bijzonder ook buitenlandse waarnemers, uit Duitsland, België , Frankrijk, Engeland, Rusland , Zweden en Noorwegen. De strijd speelde zich af door heel Zuid-Limburg, Ulestraten, Krekelenberg, Weltenberg bij Heerlen, Eys, bij Heer en Amby. Of deze voor het Nederlandse leger groots opgezette oefening eraan heeft bijgedragen dat het Von Schlieffenplan is aangepast weten we niet. Wel dat ons land niet bij de Eerste Wereldoorlog werd betrokken. Nederland had in 1914 zijn troepen gemobiliseerd en langs de grenzen opgesteld en het garnizoen in Maastricht versterkt met het 13e Regiment. De Duitse troepen trokken met veel moeite en inspanning rond onze zuidgrens om België binnen te trekken.

image description
omtrtekking Limburg in augustus 1914 door Duitse Troepen
1901 Slag bij Ulestraten
1901 Slag bij Ulestraten

REVOLUTIES OOK IN DEN HAAG ?

Aan het einde van de zgn “Grote Oorlog” vielen bij revoluties vele koningshuizen in ongenade en ontstonden republieken, zoals in Duitsland, Italië, Rusland. De opkomst van het socialisme trof ook ons land. De leider van de Nederlandse socialisten Troelstra was ook uit op revolutie. In november 1918 ontstond in het westen van het land oproer. De regering vertrouwde de daar gelegen troepen niet dat zij het gezag zouden handhaven. Daartoe kwamen uit de noordelijke en zuidelijke provincies regeringsgetrouwe troepen naar Amsterdam , Den Haag en Rotterdam . Oa het 2e Regiment werd uit Venlo per trein naar Rotterdam verplaatst om daar essentiële gebouwen en terreinen te bewaken. De vrijwillige landstormers uit oa Venray trokken op naar den Haag. De revolutie smoorde door de inzet en de Koningin werd met veel gejuich bejubeld op het Malieveld. 

Landstormkorps LJ afd Venrtaij in den Haag bewaking ministeries
Landstormkorps LJ afd Venrtaij in den Haag bewaking ministeries

NIEUWE MOBILISATIE EN OORLOG

Het leger demobiliseerde en er werd steeds minder geld besteed aan de landsverdediging. Tot dat In Duitsland in de dertiger jaren een nieuw regime aan de macht kwam, die zich met de dag agressiever tegenover haar buren opstelde. Dat leidde uiteindelijk tot een nieuwe Grote Oorlog de tweede in het 20e jaarhonderd, de Tweede Wereld Oorlog was een feit.  Uiteraard was onze krijgsmacht door jaren van bezuinigingen niet in staat een Duitse inval te weerstaan. Mobilisatie werd in augustus 1939 afgekondigd en stellingen oa langs de rivieren en voorbereide verdedigingslinies betrokken. Op 10 mei 1940 trok de vijand niet om ons land, maar viel met grote overmacht aan.

,