Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Optreden in Venlo

Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Korte geschiedenis van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers

In 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers geformeerd. De naam en het wapen van het gevormde regiment zijn verbonden aan de Nederlandse provincie Limburg en haar tradities. Aan het regiment werd een muziekkorps toegevoegd. Deze bestond uit een compleet orkest, een fanfare en een tamboercorps. Het orkest was van 1951 tot 1968 gestationeerd in Venlo. Door bezuinigen van het Ministerie van Defensie werd het orkest opgeheven. Vanaf 1969 begonnen enkele muzikanten daar weer te oefenen, maar het duurde nog tot 1979 dat het regiment weer een eigen orkest bezat. In 1985 werd in Venlo de eerste grote reünie gehouden voor alle ex muzikanten van het regiment. Meer dan 700 mannen waren bijeen gekomen In 1990 bij de 2e reünie werd duidelijk dat de dienstplicht zou worden opgeheven en het leger een beroepsleger zou worden. Daardoor zou het orkest voor de tweede keer worden opgeheven. Dat bracht een aantal oud muzikanten tot het initiatief te komen tot een Reunie Orkest.


OPRICHTING EN ONTWIKKELING

Het Reünie – Orkest Limburgse Jagers.

Op 25 januari 1992 werden door de: STICHTING ORGANISATIE VAN REUNIES TAMBOER-EN FANAFAREKORPSEN LIMBURGSE JAGERS

alle oud-muzikanten van de Limburgse Jagers uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering.

Die oprichtingsvergadering werd gehouden ïn de zaal "Biej Aolders te Pey-Echt”

De feitelijk activiteiten met betrekking tot de oprichting van het uiteindelijke Reünie-Orkest Limburgse Jagers werden door de 4 genoemde bestuursleden opgestart, kort na de georganiseerde reünie van ALLE Oud Muzikanten Limburgse Jagers in september 1990!

Bij de Reünie van alle Oud-muzikanten in 1985 beluisterden de stichting dat onder de reünisten al de verlangens om gezamenlijk te willen en te kunnen musiceren in een reünie-orkest.

Stichtingsbestuur stond onder voorzitterschap van F.J. van der Klauw, Jan Geurts coördinator, Math Noppeneij penningmeester en Harrie Gorissen secretaris. 

Het bestuur van de stichting had ALS GAST ook uitgenodigd de Lkol Bleijerveld, de toenmalige  Regimentscommandant, die  op nadrukkelijk verzoek toestemming gaf het achtervoegsel LIMBURGSE JAGERS te mogen toevoegen aan het Reünie-Orkest.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd door voorzitter Freek van der Klauw oud kapelmeester Alwin Liew On gepresenteerd als de toekomstige dirigent van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

In het begin repeteerden het ROLJ eenmaal per maand, maar dat werd opgeschroefd naar eenmaal in de twee weken, omdat er meer optredens kwamen. Het eerste concert vond plaats op het buitengoed van Slavante in Maastricht op 6 juni 1993.

Uiteraard neemt de militaire marsmuziek een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei andere soorten populaire muziek worden gespeeld. De Limburgse Jagers speelt een repertoire dat in de smaak valt bij een breed publiek. Vele concerten heeft het orkest inmiddels gegeven, veelal in Limburg maar ook daarbuiten. Zo werd o.a. opgetreden in België, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië.

In 1999 werd de eerste CD opgenomen, genaamd “Memory”.

In 2005 nam dirigent Jos Stoffels het dirigeer stokje over van dirigent Alwin Liew-On.

Het Reünie–Orkest Limburgse Jagers vierde op 22 april 2007 het 15-jarig bestaan met een galaconcert in de Harmoniezaal te Linne. Als grote verrassing werd tijdens het concert door de Regiment oudste, de brigade-generaal de Kruif, namens het Regiment Limburgse Jagers aan het orkest de Kolonel Antoni Waardering uitgereikt voor de vele verdiensten.

In 2009 verscheen de tweede CD, genaamd “Nostalgie”.

Zondag 22 September 2013 was de 250e uitvoering van het ROLJ met een Zondagmiddagconcert in samenwerking met Hertens Mannenkoor te Herten

Op zaterdag 25 februari 2018 werd door Luitenant-kolonel Ralf Goossens de Kolonel Antoni Waardering aan Dirigent Jos Stoffels uitgereikt.
De Kolonel Antoni Waardering is de hoogste waardering die wordt uitgereikt  aan hen die zich ten diensten hebben gesteld voor de Limburgse Jagers

Het Reünie-Orkest bestaat momenteel uit 52 muzikanten, voor het overgrote deel afkomstig uit geheel Limburg. Een 2-tal leden woont in Brabant. Elke 2 weken wordt op zaterdagmiddag gerepeteerd in de Harmoniezaal te Linne.

Het ROLJ heeft ook een z`n eigen Website, kijk op www.rolj.nl  en een eigen Nieuwsbrief die iedere 2 maanden verschijnt

Wilt U zich abonneren op deze gratis Nieuwsbrief stuur dan een mail naar: redactie.rolj@gmail.com en u ontvangt iedere 2 maanden de Nieuwsbrief in uw mailbox.

HET REÜNIE-ORKEST LIMBURGSE JAGERS is een muziekvereniging waar het plezier in muziek maken centraal staat en is dan ook voor de leden een prettige manier om te ontspannen.

bestuur en ereleden

Voorzitter: Math van Sloun
Vicevoorzitter: Leo Hanssen
Secretaris: Piet Ubachs
Penningmeester: Frans Stoffels
Bestuursleden: Lex Paques, Henri Partouns, Harry Beurskens
PRF ( Dld-Oostenrijk) Johannus Chlosta
PRF (NL) Emile Hermkens

Dirigent: Jos Stoffels
2e dirigent: Piet Aben


Onze ereleden zijn:

Alwin Liew On : Eredirigent
Jan Bleijerveld: Lkol.bd.oud Regimentscommandant Limburgse Jagers
overleden zondag 3 mei 2020
Ferry Tummers: Lkol.bd.oud Regimentscommandant Limburgse Jagers
Nico Vroom: Lkol.bd.oud Regimentscommandant Limburgse Jagers

Bekijk hieronder het laatste nieuws van de Reünie Orkest Limburgse Jagers.