Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Optreden in Venlo

Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Korte geschiedenis van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers

In 1950 werd het Regiment Limburgse Jagers geformeerd. De naam en het wapen van het gevormde regiment zijn verbonden aan de Nederlandse provincie Limburg en haar tradities. Aan het regiment werd een muziekkorps toegevoegd. Deze bestond uit een compleet orkest, een fanfare en een tamboercorps. Het orkest was van 1950 tot 1968 gestationeerd in Venlo. Door bezuinigen van het Ministerie van Defensie werd het orkest opgeheven. Vanaf 1969 begonnen enkele muzikanten daar weer te oefenen, maar het duurde nog tot 1979 dat het regiment weer een eigen orkest bezat. In 1985 werd in Venlo de eerste grote reünie gehouden voor alle ex muzikanten van het regiment. Meer dan 700 mannen waren bijeen gekomen In 199 X bij de 2e reünie werd duidelijk dat de dienstplicht zou worden opgeheven en het leger een beroepsleger zou worden. Daardoor zou het orkest voor de tweede keer worden opgeheven. Dat bracht een aantal oud muzikanten tot het initiatief te komen tot een Reunie Orkest.


OPRICHTING EN ONTWIKKELING

De feitelijk activiteiten met betrekking tot de oprichting van het uiteindelijke Reünie-Orkest Limburgse Jagers werden door de 4 genoemde bestuursleden opgestart, kort na de georganiseerde reünie
van ALLE Oud Muzikanten Limburgse Jagers in september 1990!
Bij de Reünie van alle Oud-muzikanten in 1985 beluisterden de stichting dat onder de reünisten al de verlangens om gezamenlijk te willen en te kunnen musiceren in een reünie-orkest.
Op 25 januari 1992 werden alle oud-muzikanten van de Limburgse Jagers uitgenodingd voor de oprichtingsvergadering.
Tijdens de oprichtingsvergadering werd door voorzitter Freek van der Klauw Alwien Liew On gepresenteerd als de toekomstige kapelmeester van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

In het begin repeteerden het ROLJ eenmaal per maand, maar dat werd opgeschroefd naar eenmaal in de twee weken, omdat er meer optredens kwamen. Het eerste concert vond plaats op het buitengoed van Slavante in Maastricht op 6 juni 1993. In 2005 nam Jös Stoffels het dirigeer stokje over van Alwien Liew-On.

Uiteraard neemt de militaire marsmuziek een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei andere soorten populaire muziek worden gespeeld. De Limburgse Jagers speelt een repertoire dat in de smaak valt bij een breed publiek. Vele concerten heeft het orkest inmiddels gegeven, veelal in Limburg maar ook daarbuiten. Zo werd o.a. opgetreden in België, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië.

In 1999 werd een eerste CD opgenomen, genaamd "Memory". In 2009 verscheen de tweede CD, genaamd "Nostalgie".

Het Reünie-Orkest bestaat momenteel uit 48 muzikanten, voor het overgrote deel afkomstig uit geheel Limburg. Een 2-tal leden woont in Brabant. Elke 2 weken wordt op zaterdagmiddag gerepeteerd in de Harmoniezaal te Linne.

Het ROLJ heeft ook een z`n eigen Website, kijk op www.rolj.nl

Het ROLJ heeft ook een eigen Nieuwsbrief die iedere 2 maanden verschijnt.

Wilt U zich abonneren op deze gratis Nieuwsbrief stuur dan een mail naar: redactie.rolj@gmail.com en u ontvangt iedere 2 maanden de Nieuwsbrief in uw mailbox.

HET REÜNIE-ORKEST LIMBURGSE JAGERS is een muziekvereniging waar het plezier in muziek maken centraal staat en is dan ook voor de leden een prettige manier om te ontspannen.

Bekijk hieronder het laatste nieuws van de Reünie Orkest Limburgse Jagers.