Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Optreden in Venlo

Reünie-Orkest Limburgse Jagers

OPRICHTING EN ONTWIKKELING

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

Van 1951 tot juli 1992 had het Regiment Limburgse Jagers, een infanterieregiment van het Nederlandse leger, een eigen muziekkorps, het "Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers". De dienstplichtige muzikanten werden speciaal geselecteerd uit de vele uitstekende harmonie- en fanfareorkesten uit Limburg en Oost-Brabant. Van 1951 tot 1968 was het orkest gestationeerd in de Frederik Hendrikkazerne te Venlo-Blerick. Door bezuinigingen van het Ministerie van Defensie werd het orkest in 1968 opgeheven. Het laatste concert in Venlo bracht meer dan 10.000 mensen op de been. Delen van het regiment werden overgeplaatst naar de legerplaats Seedorf bij Zeven in Noord-Duitsland.

In 1969 begonnen enkele muzikanten daar weer te oefenen, maar het duurde nog tot 1979 voordat het regiment weer een eigen orkest bezat.

In 1985 werd in Venlo de eerste grote reünie gehouden voor alle ex- muzikanten van het regiment. Meer dan 700 mannen waren bijeengekomen en speelden o.a. het regimentslied, "De Limburgse Jagersmars".

Bij de tweede reünie in 1990 was het duidelijk dat de dienstplicht zou worden opgeheven en het leger een beroepsleger zou worden. Daardoor zou het orkest voor de tweede keer worden opgeheven. De toenmalige kapelmeester Alwien Liew On nam het initiatief tot het vormen van een burgerorkest van oud-muzikanten van het "Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers".

In 1992 was het zover. Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers werd opgericht en begon te oefenen onder leiding van Alwien Liew On, die inmiddels met pensioen was gegaan. Vol enthousiasme werd er gewerkt aan de opbouw van een breed repertoire. Uiteraard neemt militaire marsmuziek een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei andere soorten populaire muziek worden gespeeld, van film- en musical tot populair klassiek. Het orkest speelt een repertoire dat in de smaak valt bij een breed publiek. Vele concerten heeft het orkest inmiddels gegeven, veelal in Limburg maar ook daarbuiten. Ook buitenlandse reizen en optredens staan regelmatig op het programma. Zo werd o.a. opgetreden in België, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië.

In 1999 werd een eerste Cd opgenomen, genaamd "Memory".

In 2005 nam dirigent Jos Stoffels het dirigeerstokje over van kapelmeester Alwien Liew-On.

Het Reünie–Orkest Limburgse Jagers vierde op 22 april 2007 het 15-jarig bestaan met een galaconcert in de Harmoniezaal te Linne. Als grote verrassing werd tijdens het concert door de Regiment oudste, de brigadegeneraal de Kruif, namens het Regiment Limburgse Jagers aan het orkest de Kolonel Antoni Waardering uitgereikt voor de vele verdiensten.

In 2009 verscheen de tweede Cd, genaamd "Nostalgie".

Zondag 22 september 2013 was de 250e uitvoering van het ROLJ met een Zondagmiddagconcert in samenwerking met Hertens Mannenkoor te Herten

Op zaterdag 25 februari 2018 werd door Luitenant-kolonel Ralf Goossens de Kolonel Antoni Waardering aan Dirigent Jos Stoffels uitgereikt.

De Kolonel Antoni Waardering is de hoogste waardering die wordt uitgereikt aan niet officieren en aan hen die zich ten dienste hebben gesteld voor de Limburgse Jagers.

Het ROLJ heeft ook een eigen Fanclub.
U kunt lid worden door zich aanmelden via rolj.fanclub@gmail.com of per post Fanclub ROLJ p.a. Putstraat 13 6121LP Born

Het reünie-orkest bestaat momenteel uit 54 muzikanten,  afkomstig zijn uit geheel Limburg. Een lid woont in Brabant.
Elke 2 weken wordt op zaterdagmiddag gerepeteerd in de Harmoniezaal te Linne.

Het ROLJ heeft ook een eigen Nieuwsbrief die iedere 2 maanden verschijnt.

Wilt U zich abonneren op deze gratis Nieuwsbrief stuur dan een mail naar: redactie.rolj@gmail.com en u ontvangt iedere 2 maanden de Nieuwsbrief in uw mailbox.

HET REUNIE-ORKEST LIMBURGSE JAGERS is een muziekvereniging waar het plezier in muziek maken centraal staat en is dan ook voor de leden een prettige manier om te ontspannen.

Bekijk hieronder het laatste nieuws van de Reünie-Orkest Limburgse Jagers.