GESCHIEDENIS ROLJ

Geschiedenis


De voorgeschiedenis van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Fanfare- en Tamboerkorps Limburgse Jagers.

In 1951 werd het Regiment Limburgse Jagers geformeerd. De naam en het wapen van het gevormde regiment zijn verbonden aan de Nederlandse provincie Limburg en haar tradities. Aan het regiment werd een muziekafdeling toegevoegd. Deze bestond uit een compleet orkest, een fanfare en een tamboerkorps die zelfstandig en ook samen ontelbare optredens in binnen en buitenland verzorgde.

Het orkest was van 1951 tot 1968 gestationeerd in Venlo. Door bezuinigen van het Ministerie van Defensie werd het orkest opgeheven. Het laatste concert in Venlo bracht 10.000 mensen op de been. Delen van het regiment werden geplaatst in legerplaats Seedorf bij Zeven in Noord Duitsland.

In 1969 begonnen enkele muzikanten daar weer te oefenen, maar het duurde nog tot 1979 dat het regiment weer een eigen orkest bezat. In 1985 werd in Venlo de eerste grote reünie gehouden voor alle ex muzikanten van het regiment. Meer dan 700 mannen waren bijeen gekomen en speelden onder andere het regimentslied, “Limburgse Jagersmars”. Bij de 2e reünie werd duidelijk dat de dienstplicht zou worden opgeheven en het leger een beroepsleger zou worden. Daardoor zou het orkest voor de tweede keer worden opgeheven.

Het Reünie – Orkest Limburgse Jagers.

“ Op 25 januari 1992 werd er een oprichtingsvergadering gehouden Biej Aolders te Pey-Echt”

Die oprichtingsvergadering werd gehouden door de :STICHTING ORGANISATIE VAN REÜNIES TAMBOER-EN FANAFAREKORPSEN LIMBURGSE JAGERS

Stichtingsbestuur onder voorzitterschap van F.J. van der Klauw, Jan Geurts coördinator, Math Noppeneij penningmeester en Harrie Gorissen secretaris. Alle vier van de lichting ’56 II

Het bestuur van de stichting had ALS GAST ook uitgenodigd de lt. Kol. Bleijerveld Regimentscommandant toen nog in actieve dienst, die op ons nadrukkelijk verzoek toestemming had gegeven het achtervoegsel LIMBURGSE JAGERS te mogen toevoegen aan het Reünie-Orkest.

De feitelijk activiteiten met betrekking tot de oprichting van het uiteindelijke Reünie-Orkest Limburgse Jagers werden door de 4 genoemde bestuursleden opgestart, kort na de georganiseerde reünie van ALLE Oud Muzikanten Limburgse Jagers in september 1990!

Bij de Reünie van alle Oud-muzikanten in 1985 beluisterden de stichting dat onder de reünisten al de verlangens om gezamenlijk te willen en te kunnen musiceren in een reünie-orkest.

Op 25 januari 1992 werden alle oud-muzikanten van de Limburgse Jagers uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd door voorzitter Freek van der Klauw Alwien Liew On gepresenteerd als de toekomstige kapelmeester van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.

In het begin repeteerden het ROLJ eenmaal per maand, maar dat werd opgeschroefd naar eenmaal in de twee weken, omdat er meer optredens kwamen. Het eerste concert vond plaats op het buitengoed van Slavante in Maastricht op 6 juni 1993.

Uiteraard neemt de militaire marsmuziek een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei andere soorten populaire muziek worden gespeeld. De Limburgse Jagers speelt een repertoire dat in de smaak valt bij een breed publiek. Vele concerten heeft het orkest inmiddels gegeven, veelal in Limburg maar ook daarbuiten.
Zo werd o.a. opgetreden in België, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië.

In 1999 werd de eerste CD opgenomen, genaamd “Memory”.

In 2005 nam dirigent Jos Stoffels het dirigeer stokje over van kapelmeester Alwien Liew-On.

Het Reünie–Orkest Limburgse Jagers vierde op 22 april 2007 het 15-jarig bestaan met een galaconcert in de Harmoniezaal te Linne. Als grote verrassing werd tijdens het concert door de Regiment oudste, de brigade-generaal de Kruif, namens het Regiment Limburgse Jagers aan het orkest de Kolonel-Antoni-Waardering uitgereikt voor de vele verdiensten.

In 2009 verscheen de tweede CD, genaamd “Nostalgie”.

Zondag 22 September 2013 was de 250e uitvoering van het ROLJ met een Zondagsmiddagconcert in samenwerking met Hertens Mannenkoor te Herten

Op zaterdag 25 februari 2018 werd door Luitenant-kolonel Ralf Goossens de Kolonel- Antoni-Waardering aan Dirigent Jos Stoffels uitgereikt.
De Kolonel-Antoni-Waardering is de hoogste waardering die wordt uitgereikt aan niet officieren en aan hen die zich ten diensten hebben gesteld voor de Limburgse Jagers

Ook wordt op zaterdag 25 februari 2018 het jubileumboek 25 jaar Reünie-Orkest Limburgse Jagers gepresenteerd.

Martin Hanssen overhandigt het eerste jubileumboek aan Luitenant-kolonel Ralf Goossens.
Het jubileumboek, van 428 pagina`s, beschrijft de geschiedenis van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers vanaf de oprichting in 1992 tot en met 2017. Het korps zou niet hebben bestaan zonder het Fanfarekorps Limburgse Jagers dat in 1951 is opgericht en in 1995 werd opgeheven. Daarom komen in de voorgeschiedenis ook alle lichtingen van het Fanfareorkest aan de orde.
Uit oud-leden van het Fanfareorkest Limburgse Jagers is het ROLJ voort gekomen en in dit boek herleeft de geschiedenis van beide korpsen aan de hand van meer dan duizend unieke foto`s verslagen en verhalen.

De nadruk ligt uiteraard wel op de activiteiten van het reünie-orkest , als onmisbaar onderdeel in de muzikale geschiedenis van de Provincie Limburg.
Samensteller is Martin Hanssen

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers bestaat momenteel uit 52 oud muzikanten, voor het overgrote deel afkomstig uit geheel Limburg. Een muzikant woont in Brabant.

Op zondag 19 januari 2020, Nieuwjaarsconcert te Thorn, was het 329e optreden van het ROLJ.