ALGEMENE INFORMATIE

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers, kortweg het ROLJ, is een muziekvereniging van voormalige dienstplichtige militairen die tijdens hun diensttijd als muzikant speelden bij het Fanfarekorps Limburgse Jagers. Het ROLJ is in 1992 opgericht. In 2021 bestaat het uit bijna zestig muzikanten en de muzikale leiding is in handen van Jos Stoffels, een in de Limburgse muziekwereld zeer gewaardeerde vakman.

Vanaf de oprichting is er met vol enthousiasme gewerkt aan de opbouw van een breed repertoire en uiteraard neemt militaire marsmuziek nog steeds een belangrijke plaats in. Maar ook allerlei andere soorten populaire muziek worden er ingestudeerd. Van film en musical tot populair klassiek.

Het orkest beheerst een repertoire dat in de smaak valt bij een breed publiek. Daarvan getuigen de reacties op de concerten die het orkest verzorgd heeft, veelal in Limburg, maar ook daarbuiten. Zo staan buitenlandse reizen en optredens regelmatig op het programma en werd er o.a. opgetreden in België, Duitsland, Oostenrijk en Slovenië. Het aantal optredens verschilt van jaar tot jaar, maar een gemiddelde van twaalf per jaar is geen enkel probleem voor de leden van het korps. De repetities vinden plaats in Zalencentrum de Harmoniezaal te Linne.

Op zaterdagmiddag, om de veertien dagen.
Wil je meer weten over het ROLJ? Neem dan contact op met het secretariaat: 046-4375741 of ook 06-81754990.
Per mail: info.rolj@gmail.com

Het ROLJ geeft ook een nieuwsbrief uit die zes maal per jaar verschijnt. Wilt U zich gratis abonneren op deze nieuwsbrief, stuur dan een mail met uw naam naar redactie.rolj@gmail.com en u ontvangt de nieuwsbrief in uw mailbox.

HET REÜNIE-ORKEST LIMBURGSE JAGERS is een muziekvereniging waar het plezier in muziek maken centraal staat en is dan ook voor de leden een aangename manier om te ontspannen.