BESTUUR RLJ

Als gevolg van de implementatie van een meer toekomstbestendige organisatie heeft er een naamswijziging plaatsgevonden en is de SVRLJ inmiddels omgevormd naar de Regimentsvereniging Limburgse Jagers RLJ. Net als voorheen hebben we één bestuur voor alles delen van de RLJ. Het vernieuwde bestuur bestaat uit zittende bestuursleden voortkomend uit de voorlopers; SVRLJ, SRLJ en VVRLJ.

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Vergadering (AV) van de RLJ, die jaarlijks tijdens de Regimentsweek wordt gehouden.

Vrijwilligers

Een stichting en een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dat is binnen RLJ ook niet anders, ook het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers, in een mix van actief dienende militairen en oudgedienden. Allen bijna vanzelfsprekend met de veteranenstatus en hun sporen verdiend binnen het Regiment. Een deel van de bestuursleden is al vanaf de oprichting betrokken, maar het komende jaar zijn een aantal wijzigingen onvermijdelijk. Daarvoor zijn inmiddels ook al kandidaten benaderd. Dat neemt niet weg dat je altijd je ambitie om zitting te nemen in het bestuur kunt laten horen. Liefst hebben we ook een bestuurslid vanuit het actieve deel van 42BLJ.

Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers voor de verschillende activiteiten. Zowel bij de Historische Collectie als meer op de achtergrond zijn diverse vrijwilligers bijna dagelijks bezig om te zorgen voor 'de familie de Jager'!

Bestuurssamenstelling 2024

Het bestuur bestaat inmiddels weer officieel uit de acht bestuursleden, omdat zowel de Voorzitter als het tweede bestuurslid Activiteiten tijdens de AV 2023 zijn gekozen. Wel is er nog ruimte voor nieuwe bestuursleden; de functie van de secretaris wordt momenteel gecombineerd met die van bestuurslid communicatie. De functie van bestuurslid Historie wordt waargenomen door het bestuurslid Activiteiten.