REGIMENTSVERZAMELING

De Regimentsverzameling bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen tezamen geven een beeld van het Regiment in woord en beeld van 1813 - Oprichting Regiment van Phaff - to nu toe.

De Tentoonstelling

De tentoonstelling is verspreidt over twee gebouwen. In gebouw 12 bevindt zich een overzicht van Traditie, Ceremonieel en onderwerpen die niet in tijd gebonden zijn. Hieronder vallen de garnizoenen van Limburg, Het zusterregiment "Ardense Jagers", de militairen muziek en de GV. Tevens bevindt zich hier de bibliotheek en documentatie- en fotoarchief.

In Gebouw 13 bevindt zich een overzicht van de geschiedenis van het Regiment vanaf de oprichting in 1813 door de Kol Phaff,  Waterloo, tot nu tot met Chora en Mali. Het overzicht bestaat uit een uitgebreide verzameling Wapens, uniformen en attribute die door het regiment gebruikt zijn. 
Speciale aandacht is er voor de periode mei 1940. Het regiment bestond toen uit 49 bataljons die gevochten hebben aan de Maas en IJssel, Peel-raamstelling en Grebbeberg. Tevens wordt veel aandacht besteed aan de 19 bataljons van het Regiment die gezonden werden naar Ned-Indie.  

image description
image description

Bibliotheek

De bibliotheek in gebouw 12 heeft een uitgebreide collectie boeken die gaan over het Regiment Limburgse Jagers. Tevens bezit de HC een compleet overzicht van de bladen van 41 Brigade (De Griffioen) en 13e Brigade (De Rhino). Daarnaast zijn veel boeken opgenomen uit de periode Ned-Indie, met een overzicht van alle gedenkboeken uitgegeven door eenheden van het Regiment uit die periode. 
Aan de bibliotheek is verbonden een mediatheek met geluidsbanden van muziek van het regiment overgezet op CD en beeldmateriaal overgezet op DVD.

image description
Bibliotheek
image description
Mediatheek

Documentatiecentrum

Het documentatiecentrum beheert alle documenten en verdere informatie over het Regiment. Vooral over de Regiment eenheden uit de periode Ned-Indie is veel informatie beschikbaar. Tevens beschikt het over een tijdschriften archief die betrekking heeft op de eenheden van het Regiment.

Fotoarchief

De HC beschikt over een uitgebreid fotoarchief dat verder zal worden gescand ingedeeld zodat het goed beschikbaar wordt voor onderzoek. Tevens valt het digitale archief hieronder met CDs, DBD Films het Regiment betreffende.