defilé NLVD 2022

Beste Afghanistanveteraan,

11 september 2019 heeft Zijne Majesteit de Koning besloten een vaandelopschrift toe te kennen aan ons Regiment vanwege de inzet en krijgsverrichtingen in Afghanistan. Aan ons Regiment werd het opschrift "Uruzgan 2007" toegekend.

Het Regiment leverde in de periode 2007–2010 bijdragen op bataljons-, compagnies- of pelotonsniveau aan de Battle Group in het verantwoordelijkheidsgebied van de Task Force Uruzgan van de International Security Assistance Force ISAF. Van maart tot augustus 2007 en van maart tot augustus 2010 leidde ons Regiment de Battle Group; 42 (NLD) BG LJ. Van december 2008 tot en met maart 2009 (TFE8) en april tot en met juli 2009 (TFE9) waren compagnieën van ons Regiment uitgezonden in hetzelfde gebied.

Gevechtseenheden van het regiment waren vaak betrokken bij vijandcontact tijdens geplande operaties (van wisselende samenstelling, omvang, intensiteit en duur) of vanwege zelfmoordaanslagen, hinderlagen en aanslagen met IED’s. Dit betekent dat het Vaandelopschrift is toegekend aan ALLE militairen van ons Regiment die zijn ingezet in Uruzgan, dus ook aan jou!

De uitreiking door Z.M. de Koning én een defilé met de onderscheiden vaandels en veteranen doet recht aan de maatschappelijke erkenning en waardering voor de inzet van jullie. Daarom is de keuze gemaakt om de Vaandelopschriften tijdens de Nederlandse Veteranendag op zaterdag 25 juni in Den Haag uit te reiken. De ceremonie is beperkt toegankelijk, maar wij zouden het erg op prijs stellen als zoveel mogelijk veteranen naar Den Haag komen, meelopen in het defilé en daarna afsluiten met een biertje op het Malieveld. Het maakt niet uit of je wel of niet actief dienend bent. Als je je aanmeldt dan heb je recht op gratis openbaar vervoer, krijg je een maaltijd en enkele consumpties aangeboden. Je kunt je aanmelden via de website van het Nederlands Veteraneninstituut: login MijnVi.

Laat ons even weten of je mee gaat lopen in ons detachement: opgeven via deze link!

Wij zien jullie graag op 25 juni in grote getale in Den Haag om deze feestelijke gebeurtenis samen te vieren,

Regimentscommandant

Ron Plender

Luitenant-kolonel der Limburgse Jagers

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT