Onderwerp maand December; GV in Ned-Indië

Ereteken Orde en Vrede met jaar gespen

In de periode 1945 tot 1950 zijn 19 bataljons van ons regiment naar Ned-Indië gestuurd. Vele van deze bataljons kwamen uit het zuiden van het land en zijn opgeleid in Maastricht, Roermond of Nijmegen. De RK geestelijke verzorging was ingebed in deze eenheden door aalmoezeniers. Zij werden ondersteund door het RK-thuisfront.

image description
Kist RK GVer
image description
Orgeltje GV in Ned-Indië

« Ga terug naar het nieuws van HISTORISCHE COLLECTIE