A-Coy Dutchbat Griffin loopt Sunset March

Op zondagavond 11-07-2021 werd de 2458e Sunset March gelopen over de brug " De Oversteek " in Nijmegen. Dit was de eerste keer dat Dutchbat 1 / 2 / 3 / 4 gezamenlijk met een groot aantal veteranen de brug overstaken. Dutchbat 4 werd welkom geheten en een zeer warm welkom was er voor Majoor Ries Engbersen, die tot veteraan van de dag werd benoemd. Na dit warme welkom werd er opgesteld boven op de brug en in een mars werd de brug overgestoken. Bij het monument "De Oversteek" werd een minuut stilte gehouden en werd er afgesloten met een groepsfoto. Deze oversteek zal vanaf nu jaarlijks op 11-07 gedaan worden door Dutchbat 1 / 2 / 3 & 4. Noteer dus vast in je agenda, volgend jaar met nog meer oud BLJ'ers dat we daar zijn.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT