Reacties onderzoek dekolonisatie

Veteranen teleurgesteld

Vanuit verschillende hoeken is er teleurgesteld gereageerd op het door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nederland Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) uitgevoerde onderzoek "Dekolonisatie, onafhankelijkheid, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 (DOGOI)".  Het onderzoek geeft geen compleet beeld en verzuimt onder andere de goede kanten van de Nederlandse aanwezigheid te belichten. Met name de ongenuanceerdheid, eenzijdigheid en beperkte focus valt in het verkeerde keelsgat. Het geschetste beeld van een oorlog waarin extreem geweld is gepleegd door de gehele ingezette krijgsmacht is iets waarin de ruim 4000 nog levende Indië-veteranen zich slechts in beperkte mate tot geheel niet kunnen herkennen. Zowel het VeteranenPlatform, bij monde van voorzitter generaal bd Hans van Griensven, als het Nederlands Veteranen Instituut, brigade-generaal Paul Hoefsloot, geven in een uitgebreide reactie blijk van hun teleurstelling en het feit dat dit kwetsbare Indië veteranen onnodig beschadigt. Ook wordt verwezen naar veteranen, relaties en nabestaanden in latere missies, die, net als de Indië veteranen, zich loyaal, integer en naar eer en geweten hebben ingezet. Indirect worden ook zij hierdoor mogelijk in een kwaad daglicht gesteld. 

De Stichting & Vereniging Regiment Limburgse Jagers sluit zich aan bij de reacties van beide bestuurders. In het kader van Erkenning, Waardering en Zorg staan ook wij klaar om daar waar nodig ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld middels onze Nuldelijns-ondersteuners. U kunt altijd contact opnemen met het Veteranenloket (088 334 0000) of rechtstreeks met onze coördinator Nuldelijns Ondersteuning Danny Villanueva.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT