Overlijden kpl1 Jan Temming

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde en gerespecteerde collega Korporaal 1 Jan Temming.

Hij is maandagavond 6 december thuis overleden. Zijn overlijden heeft een schokgolf te weeg gebracht binnen Familie de Jager. Jan maakt, vanaf 2014, deel uit van de Familie en is werkzaam geweest bij de Bravo compagnie en de Bataljonsstaf.

Met het verlies van Jan verliezen wij niet alleen een waardige collega, wij verliezen bovenal een kameraad en vriend. Onze gedachten gaan uit naar zijn vriendin, familieleden, vrienden en buddy’s.

Op de RvS kazerne is, in gebouw 241, een stilteruimte ingericht waar collega’s 24 uur per dag welkom zijn.

Rust zacht Jan, we zullen je nooit vergeten.

'Voor Elkaar, Altijd!'

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT