In Memoriam

Overlijden medewerker Ed Brakel

Op zaterdag 19 februari jl. Is onze medewerker bij de Historische Collectie van ons Regiment, Ed Brakel, Eerste-luitenant bd, na een kortstondig ziekbed overleden. Ed begon zijn militaire carrière bij de Marechaussee en ging later over naar de Infanterie. Hij diende een deel van zijn carrière in Seedorf bij 42 BLJ. Daar vervulde hij oa de functie van S1 toegevoegd en was betrokken bij het succesvolle schietteam, dat jaarlijks vele prijzen oa de Prins Bernhard Trophee naar Seedorf bracht. Aan het eind van zijn militaire loopbaan werd hij bevorderd tot Eerste Luitenant en werd personeelsofficier bij de net opgerichte luchtmobiele brigade. Na zijn FLO werd hij een enthousiast medewerker bij de HC RLJ, eerst en Weert en daarna in Oirschot. In Oirschot werd hij Hoofd documentatie en heeft bij het inrichten van het nieuwe museum aldaar het geheel weer opnieuw ingericht. Wij zullen zijn ervaring en positieve en rustige inbreng node missen. Ed werd 78 jaar. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie alle sterkte met het dragen dit zo plotselinge verlies.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT