Algemene Vergadering VVRLJ 2023

UITNODIGING VOOR DE LEDEN!

Hieronder vind u de agenda voor de komende Algemene Vergadering (AV) VVRLJ 2023, 8 JUNI 2023, 15.15 UUR. 

De agenda en bijlages zijn te downloaden via onderstaande links!

1. Opening van de vergadering

2. Mededelingen van het bestuur

3. Notulen Algemene Vergadering (AV) 2022, zie bijlage 1

4. Jaarverslag 2022 VVRLJ, zie bijlage 2

5. Financiën

 • Financieel verslag VVRLJ 2022, zie bijlage 3 (wordt ter plaatse uitgereikt)
 • Verklaring KCC
 • Begroting 2023 VVRLJ, zie ook bijlage 3
 • Aanstelling KCC voor komend jaar

6. Bestuursverkiezing

Uw bestuur heeft thans officieel vier vacatures. De tussentijdse vacatures zijn door het bestuur gevuld, conform onze statuten.

Daarnaast zijn er een 3-tal bestuursleden die (conform onze statuten) volgens schema aftreden. Zij zijn per direct weer herkiesbaar.

In dat kader komt uw bestuur tot de volgende kandidaatstelling:

 • · Herkiezen: Jan Bijl, Danny Villanueva, Grad Geven.
 • · Nieuwe bestuursleden: Huub Klein Schaarsberg en Dave Hoff
 • · Aanblijven als bestuurslid: Jef Pluijmen, Frans van Hoof, Marijn Verbaant.

Als deze kandidaatstelling door de AV wordt goedgekeurd komen we dan tot de volgende bestuurssamenstelling;

 • · Voorzitter: Huub KleinSchaarsberg
 • · Secretaris: Marijn Verbaant
 • · Penningmeester: Jef Pluijmen
 • · Vertegenwoordiger VP/GORKKL: Jan Bijl
 • · Ledenadministratie: Grad Geven
 • · Activiteiten: Frans van Hoof
 • · Activiteiten2: Dave Hoff
 • · Coördinator NOS/Webwinkel: Danny Villanueva
 • · Communicatie: Marijn Verbaant
 • · Historie: vacant (wordt mogelijk per 1-1-2025 gevuld)

Tegenkandidaten voor voornoemde functies kunnen zich tot 1 juni 2023 melden bij de secretaris: secr@limburgsejagers.nl

Aanvullende agendapunten kunnen schriftelijk (bijvoorbeeld via mail) worden aangeleverd bij de secretaris tot 25 mei 2023.

7. Rondvraag

8. Sluiting