Klachten en Vragen

Ruilen en Retourneren

Ruilen en Retourneren

Aan

Stichting Regiment Limburgse Jagers

P/a Sectie 1, 42 Bataljon Limburgse Jagers

T.a.v Webwinkel SRLJ

Generaal-majoor De Ruyter van Stevenckkazerne

Eindhovensedijk 42

5688 GN Oirschot

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de ver-koop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) retouren/ruilen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY): — Bestelnummer:

— Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en):

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum (DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.