Planning Reünies

Om reünies goed te kunnen plannen heeft VVRLJ gekozen om een schema te maken dat als handvat kan dienen. Algemeen bekend is dat betrokkenheid bij een reünie vooral na een aantal jaren toeneemt. Gekozen is om elk jaar een algemene reünie te organiseren tijdens de Regimentsweek (begin juli) met daarin ook de Algemene Vergadering VVRLJ en aandacht voor de individueel uitgezonden Regimentsgenoten.. Daarnaast is er elke 5 jaar ruimte voor een reünie met een 'regio', dus Balkan, Irak, Uruzgan, Afrika, etc

Reünies worden georganiseerd door 'eigen' reünie-commissies en ondersteund door de VVRLJ. 

Naast de blokken in het schema is het ook mogelijk voor de missieverbanden om eventueel tussendoor reünies te organiseren.

Aanpassing ivm Corona virus

Als gevolg van de Corona crisis begin 2020 is het schema aan wijzigingen onderhevig. Een nieuw schema wordt binnenkort gepubliceerd. De reünies voor 2020 zijn allemaal gecanceld waardoor doorschuiven en verschuiven noodzakelijk is geworden. Ook 2021 is het helaas slechts ten dele gelukt om activiteiten te organiseren. De algemene reünie tijdens de Regimentsweek (inclusief de Algemene Vergadering VVRLJ) heeft wel doorgang kunnen vinden. De geplande BLJ Balkan reünie en de reünie van Dutchbat IV schuiven door naar 2022.

reünie schema
reünie schema