Bestuur VVRLJ

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dat is binnen VVRLJ ook niet anders, dus bestaat het bestuur van onze VVRLJ uit louter vrijwilligers, in een mix van actief dienende militairen en oudgedienden. Allen vanzelfsprekend met de veteranenstatus en hun sporen verdiend binnen het Regiment. Een deel van de bestuursleden is al vanaf de oprichting betrokken, maar het komende jaar zijn een aantal wijzigingen onvermijdelijk. Daarvoor zijn inmiddels ook al kandidaten benaderd. Dat neemt niet weg dat je altijd je ambitie om zitting te nemen in het bestuur kunt laten horen. Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers voor de verschillende activiteiten. 

Bestuurssamenstelling 2021

Na een lange tijd met een constante samenstelling binnen het bestuur zijn een aantal functionarissen en functies gewisseld. Dit was noodzakelijk als gevolg van enerzijds een andere aanpak (oa splitsen van ledenbestand en penningmeester) en omdat een aantal functionarissen niet meer beschikbaar zijn. Door de Corona-crisis is er lange tijd geen gelegenheid geweest om de 'normale' procedure te doorlopen. Gelukkig is in juli 2021 weer een Algemene Vergadering gehouden waar we een nieuw bestuur hebben gekozen. Tevens is daar gekozen voor een aantal wijzigingen waardoor het bestuur VVRLJ tevens het bestuur SRLJ is geworden. Het vernieuwde bestuur bestaat uit de zittende bestuursleden, met uitzondering van Kolonel de Lange die niet herkiesbaar was. Zijn vervanger is een zeer bekende Limburgse Jager: Kolonel Richard van Harskamp. Daarnaast zijn er drie leden toegevoegd vanuit de SRLJ. Inmiddels is het Dagelijks bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) al aan de gang geslagen en volgt zeer binnenkort de inmiddels is de eerste bestuursvergadering met het vernieuwde bestuur ook al weer achter de rug.