Bestuur VVRLJ

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dat is binnen VVRLJ ook niet anders, dus bestaat het bestuur van onze VVRLJ uit louter vrijwilligers, in een mix van actief dienende militairen en oudgedienden. Allen vanzelfsprekend met de veteranenstatus en hun sporen verdiend binnen het Regiment. Een deel van de bestuursleden is al vanaf de oprichting betrokken, maar het komende jaar zijn een aantal wijzigingen onvermijdelijk. Daarvoor zijn inmiddels ook al kandidaten benaderd. Dat neemt niet weg dat je altijd je ambitie om zitting te nemen in het bestuur kunt laten horen. Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers voor de verschillende activiteiten. 

Bestuurssamenstelling 2021

Na een lange tijd met een constante samenstelling binnen het bestuur zijn een aantal functionarissen en functies gewisseld. Dit was noodzakelijk als gevolg van enerzijds een andere aanpak (oa splitsen van ledenbestand en penningmeester) en omdat een aantal functionarissen niet meer beschikbaar zijn. Door de Corona-crisis is er lange tijd geen gelegenheid geweest om de 'normale' procedure te doorlopen. Gelukkig is in juli 2021 weer een Algemene Vergadering gehouden waar we een nieuw bestuur hebben gekozen. Tevens is daar gekozen voor een aantal wijzigingen waardoor het bestuur VVRLJ tevens het bestuur SRLJ is geworden. Het vernieuwde bestuur bestaat inmiddels uit de zeven bestuursleden, omdat zowel het bestuurslid Historie en de Voorzitter onlangs om persoonlijke redenen hunfunctie hebben neergelegd. De werkzaamheden van de voorzitter worden door de Vice-voorzitter / Secretaris waargenomen.