Bestuur VVRLJ

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dat is binnen VVRLJ ook niet anders, dus bestaat het bestuur van onze VVRLJ uit louter vrijwilligers, in een mix van actief dienende militairen en oudgedienden. Allen vanzelfsprekend met de veteranenstatus en hun sporen verdiend binnen het Regiment. Een deel van de bestuursleden is al vanaf de oprichting betrokken, maar het komende jaar zijn een aantal wijzigingen onvermijdelijk. Daarvoor zijn inmiddels ook al kandidaten benaderd. Dat neemt niet weg dat je altijd je ambitie om zitting te nemen in het bestuur kunt laten horen. Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers voor de verschillende activiteiten. 

Bestuurssamenstelling Q4 2020

Na een lange tijd met een constante samenstelling binnen het bestuur zijn een aantal functionarissen en functies gewisseld. Dit was noodzakelijk als gevolg van enerzijds een andere aanpak (oa splitsen van ledenbestand en penningmeester) en omdat een aantal functionarissen niet meer beschikbaar zijn. Door de Corona-crisis is er geen gelegenheid geweest om de 'normale' procedure te doorlopen en worden een aantal wijzigingen voorlopig doorgevoerd totdat we ze weer officieel voor kunnen leggen aan de Algemene Vergadering. Zo zullen we een nieuwe voorzitter (Kol. de Lange) verwelkomen en is er een nieuwe penningmeester (adj. Geven). De ledenadministratie is komen te liggen bij Maj. BD Bijl, die tevens werkzaam is bij de Sie S1 als veteranenadviseur voor de RegimentsCommandant. Verder is Adjudant Gerard Theunissen toegevoegd als algemeen lid.

Huidige Bestuurssamenstelling (Q4 2020)

voorzitterKolLeo de Lange
secretarisAooi BDMarijn Verbaant
penningmeesterAdjGrad Geven
ledenadministratie / VP / GORKKLMaj BDJan Bijl
coördinator RegimentsweekKapFrans Van Hoof
coördinator Nuldelijns OndersteuningKap BDDanny Villanueva
algemeenAdjGerard Theunissen