Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers

Uruzgan

Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers

De Vereniging Veteranen Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ) heeft ten doel het binnen haar mogelijkheden en op haar niveau verzorgen van Erkenning, Waardering en Zorg voor de veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken, onder de voorwaarde dat men uitgezonden is geweest onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers (BLJ) danwel individueel uitgezonden geweest en behoort of behoorde tot het Regiment Limburgse Jagers. Vanaf 1 januari 2013 worden activiteiten voor veteranen slechts dan door het Ministerie van Defensie ondersteund als deze veteranen in een vereniging zijn ondergebracht. Op 5 november 2011 is in Oirschot de VVRLJ opgericht door de kartrekkers van het eerste uur, onder aanvoering van de eerste voorzitter, voormalig regimentscommandant Kolonel Huub KleinSchaarsberg.

De VVRLJ geeft op de navolgende wijze invulling aan haar doelstelling:

  • De vereniging laat zich leiden door de beleidsregels zoals deze zijn uitgevaardigd door het Ministerie van Defensie, het Nederlands Veteranen Instituut, het Veteranen Platform en het Regiment.
  • De vereniging is randvoorwaardelijk bij de organisatie van reünieactiviteiten. 
    Daarnaast kan VVRLJ op verzoek bijdragen aan het organiseren van de herdenking en/of bijwonen van de herdenking van omgekomen of gesneuvelde militairen en veteranen.
  • De vereniging biedt een deel van de nulde-lijns zorg aan haar veteranen en hun achterban. Bij onderkende problemen geleidt de vereniging hen in voorkomend geval door naar de aangewezen hulpinstanties.
  • De VVRLJ participeert in het blad De Limburgse Jager en heeft een vast deel op de website van het Regiment.
  • Het uitgangspunt van VVRLJ zijn de missies. Op deze wijze vinden, binden en betrekken we (aspirant) leden bij een voor hen herkenbaar element, namelijk de eigen uitzending(en) onder de vlag van ons Regiment.