Bestuur VVRLJ

Als gevolg van de implementatie van een meer toekomstbestendige organisatie vormen de SRLJ en VVRLJ tezamen een organisatie met ook één bestuur. Het vernieuwde bestuur bestaat uit zittende bestuursleden van beide organisaties. Voor de SRLJ betekende dit overigens wel degelijk een grote verandering; na ruim 21 jaar heeft lkol bd Nico Vroom aangegeven niet meer beschikbaar te zijn als Voorzitter. Een einde van een tijdperk, waarbij een duidelijke blijk van waardering op z'n plek is. Overigens blijft Nico vooralsnog betrokken, als adviseur maar zeer zeker ook als redacteur van het blad de Limburgse Jager. 

Het bestuur SVRLJ is zowel verantwoordelijk voor de Stichting als de Veteranenvereniging en behartigd dan ook de belangen van alle leden van ‘de familie de Jager’. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Vergadering (AV) van de VVRLJ, die jaarlijks tijdens de Regimentsweek wordt gehouden. 

Vrijwilligers

Een stichting en een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Dat is binnen SVRLJ ook niet anders, ook het bestuur bestaat uit louter vrijwilligers, in een mix van actief dienende militairen en oudgedienden. Allen vanzelfsprekend met de veteranenstatus en hun sporen verdiend binnen het Regiment. Een deel van de bestuursleden is al vanaf de oprichting betrokken, maar het komende jaar zijn een aantal wijzigingen onvermijdelijk. Daarvoor zijn inmiddels ook al kandidaten benaderd. Dat neemt niet weg dat je altijd je ambitie om zitting te nemen in het bestuur kunt laten horen. 

Daarnaast is er altijd ruimte voor vrijwilligers voor de verschillende activiteiten. Zowel bij de Historische Collectie als meer op de achtergrond zijn diverse vrijwilligers bijna dagelijks bezig om te zorgen voor 'de familie de Jager'!

Bestuurssamenstelling 2023

Na een lange tijd met een constante samenstelling binnen het bestuur zijn een aantal functionarissen en functies gewisseld. Dit was noodzakelijk als gevolg van enerzijds een andere aanpak (oa splitsen van ledenbestand en penningmeester) en omdat een aantal functionarissen niet meer beschikbaar zijn. Door de Corona-crisis is er lange tijd geen gelegenheid geweest om de 'normale' procedure te doorlopen. Gelukkig is in juli 2021 weer een Algemene Vergadering gehouden waar we een nieuw bestuur hebben gekozen. Tevens is daar gekozen voor een aantal wijzigingen waardoor het bestuur VVRLJ tevens het bestuur SRLJ is geworden. Het vernieuwde bestuur bestaat inmiddels uit de zeven bestuursleden, omdat zowel het bestuurslid Historie en de Voorzitter onlangs om persoonlijke redenen hun functie hebben neergelegd. De werkzaamheden van de voorzitter worden door de Vice-voorzitter / Secretaris waargenomen. Daarnaast hebben we een extra bestuurslid toegevoegd met als taak bijdragen aan de activiteiten. Tijdens de AV 2023 wordt ook weer een nieuwe voorzitter gekozen.