Stichting & Vereniging Regiment Limburgse Jagers

uitgaven bladen Stichting

  

De SVRLJ is in 2021 ontstaan door samenvoeging van de Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ) en de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ). Omdat een Stichting en een Vereniging juridisch lastig te combineren zijn, blijven ze als op papier als zelfstandige rechtspersoon wel bestaan. Het bestuur SVRLJ is zowel verantwoordelijk voor de Stichting als de Veteranenvereniging en behartigd dan ook de belangen van alle leden van ‘de familie de Jager’.

De SRLJ werd opgericht in 1987 en is de opvolger van de in 1951 opgerichte Vereniging de Limburgse Jager, die in 1975 werd ontbonden. De Stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van de Commandant van het Regiment bij de tenuitvoerlegging aan de hem door de Commandant Landstrijdkrachten versterkte opdracht op het gebied van handhaving, voortzetting en uitdraging van de tradities. Het versterken van de korpsgeest en de saamhorigheid van de eenheden en (voormalig) personeel behorende tot het Regiment.

De VVRLJ werd op 5 november 2011 is in Oirschot opgericht door de kartrekkers van het eerste uur, onder aanvoering van de eerste voorzitter, voormalig regimentscommandant Kolonel Huub KleinSchaarsberg. Zij heeft ten doel het binnen haar mogelijkheden en op haar niveau verzorgen van Erkenning, Waardering en Zorg voor de veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken, onder de voorwaarde dat men uitgezonden is geweest onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers (BLJ) danwel individueel uitgezonden geweest en behoort of behoorde tot het Regiment Limburgse Jagers.

De SVRLJ heeft alle bovengenoemde doelstellingen overgenomen en geeft hier aan invulling door:

 • Bieden van randvoorwaarden voor de organisatie van reünies van eenheden of delen daarvan;
 • Organiseren van de jaarlijkse reünie tijdens de Regimentsweek;
 • Onderhouden van de website en social media pagina’s voor dagelijkse communicatie;
 • Uitgifte van de halfjaarlijkse uitgave van het magazine “de Limburgse Jager”;
 • Het verzamelen, beheer en tentoonstellen van attributen en documentatie in de breedste zin mbt het Regiment en haar onderdelen in de Historische Collectie van het Regiment in de RvS Kazerne;
 • Organisatie van de jaarlijkse Phaffdag , de dag dat het Regiment Phaff op 23 november 1813 werd opgericht;
 • Op verzoek bijdragen aan het organiseren van de herdenking en/of bijwonen van de herdenking van omgekomen of gesneuvelde militairen en veteranen;
 • Bieden van een deel van de nulde-lijns zorg aan haar veteranen en hun achterban. Bij onderkende problemen doorgeleiden naar de aangewezen hulpinstanties;
 • Vinden, binden en betrekken van (aspirant) leden van de famile de Jager bij een voor hen herkenbaar element, vaak de eigen uitzending(en) onder de vlag van ons Regiment;
 • Adviseren van de Regimentscommandant, onder andere door zitting in de Regimentsraad;
 • De SVRLJ laat zich leiden door de beleidsregels zoals deze zijn uitgevaardigd door het Ministerie van Defensie, het Nederlands Veteranen Instituut, het Veteranen Platform en het Regiment.
 • De SVRLJ is voor al deze ondersteunende activiteiten financieel afhankelijk van lidmaatschapsgelden, donaties en subsidies (waaronder het V-fonds);
 • Vanaf 1 januari 2013 worden activiteiten voor veteranen slechts dan door het Ministerie van Defensie ondersteund als deze veteranen in een vereniging zijn ondergebracht.