Bestuur

Na een lange tijd met een constante samenstelling binnen het bestuur zijn een aantal functionarissen en functies gewisseld. Als gevolg van de implementatie van een meer toekomstbestendige organisatie waarbij SRLJ wel blijft bestaan, maar de SRLJ en VVRLJ tesamen één bestuur hebben.  Het vernieuwde bestuur bestaat uit de zittende bestuursleden van beide organisaties. Voor wat betreft de voorzitter is er wel degelijk een grote verandering; na ruim 21 jaar heeft lkol bd Nico Vroom aangegeven niet meer beschikbaar te zijn. Een einde van een tijdperk, waarbij een duidelijke blijk van waardering op z'n plek is. Overigens blijft Nico vooralsnog betrokken, als adviseur maar zeer zeker ook als redacteur van het blad de Limburgse Jager. Zijn vervanger is een zeer bekende Limburgse Jager: Kolonel Richard van Harskamp.  Inmiddels is het Dagelijks bestuur (Voorzitter, Secretaris en Penningmeester) al aan de gang geslagen en is de eerste bestuursvergadering met het vernieuwde bestuur reeds een feit.

Bekijk hieronder het laatste nieuws van de Stichting Regiment Limburgse Jagers.