Home

Nieuwe toekomst voor iconisch militair pand

AddThis Social Bookmark Button

poortgebouw

Het beeldbepalende oude wachtgebouw aan de Eindhovensedijk krijgt een nieuwe bestemming als ondermeer informatie centrum.

 

Ook wordt bekeken of er met die nieuwe functie damengewoond kan worden met de kerkuil die zich in het pand gevestigd heeft. De aanwezigheid van een kerkuil in gebouw 95 is wel zeker volgens Ronald van Oss, ecoloog bij Defensie. Hij wijst op de braakballen en uitwerpselen. Het is nog de vraag of hij straks hier wil blijven, met de hernieuwde activiteit in en rond dit pand. Die mogelijkheid willen we hem wel bieden, maar misschien is het toch nodig het dier zeer zorgvuldig te verplaatsen. Wij als Defensie moeten zorgen dat we ook in dit geval het beste jongetje van de klas zijn.


Het oude wachtgebouw heeft de naam van de legerplaats, Generaal-Majoor de Ruijter van Steveninckkazerne, trots op de gevel staan. Sinds 1953 Passeerden hier decenialang alle militairen die het terrein op of af wilden.
Enigszins berucht was het gebouw ook, want er waren tevens een twintigtal cellen in gevestigd. Wie niet terugkeerde van verlof, liep een gerede kans om door de Marechaussee in de kraag gevat te worden, om vervolgens in dit gebouw het zwaar arrest uit te zitten. De tralies voor de vensters en de gestifte verwensingen op de muren getuigen daar nog van. Al jaren wordt het gebouw niet meer gebruikt, het begon te vervallen en er ontstond discussie over sloop.


Onlangs werd de knoop doorgehakt; dit stukje militair erfgoed wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe bestemming. Hoe dat precies wordt ingevuld, is nog niet helemaal duidelijk, maar vaststaat wel dat infomatieverstrekking over zowel de legerplaats als over de toekomstige Groene Corridor een rol gaat spelen. Het hek rond de legerplaats wordt dan verlegd, zodat het gebouw buiten het terrein komt te liggen en zo toegankelijker wordt voor het publiek.


Tijdens de symbolische sleuteloverdracht van brigade-generaal Gerard Koot van 13 Lichte Brigade aan projectleider Stef de Wit toont de generaal zich blij over de ontwikkelingen. Dit bijzondere gebouw met zijn karakteristieke klokkentorentje staat symbool voor de verbinding tussen de openbare ruimte en de beslotenheid van de legerplaats. De plannen voor de herbestemming zien er veelbelovend uit.


Ook wethouder Piet Machielsen van Oirschot is blij met dit plan, waarbij ook zijn gemeente nadrukkelijk betrokken is. Het staat voor mij ook voor de steeds actievere rol van Defensie in onze samenleving. Daar wil Oirschot, met zijn lange band met de krijgsmacht, fanatiek aan meewerken.

 

Bron:

Eindhovens Dagblad - Rens van Ginneken