Home

Inleiding bij het artikel van brigade-generaal b.d. Otto van Wiggen

AddThis Social Bookmark Button

KoudeOorlog

In november 2019 ter gelegenheid van dertig jaar val van de Berlijnse Muur verscheen Koude Oorlog nummer 3. Grotendeels zoals de voorgaande nummers gevuld met historische artikelen, maar ook met een artikel dat aansluit bij de huidige tijd van nieuwe, internationale spanningen tussen vooral Rusland en de NAVO.

Aan generaal van Wiggen vroegen we wat dertig jaar ontspanning en vredesdividend de Koninklijke Landmacht hadden gebracht. De achterliggende vraag was: is het beeld dat opdoemt uit de media werkelijk zo slecht?

Van Wiggen windt er in zijn artikel geen doekjes om en beschrijft dat de huidige landmacht 'op geen enkel aspect van militair vermogen de uitdaging met de strijdkrachten van de Russische Federatie aankan.'

 

Daarmee hangt hij niet de vuile was buiten, die hing er al geruime tijd. Echter de onwil om die te zien en te erkennen, loopt als een rode draad door de (defensie)politiek en de Nederlandse maatschappij. Al eerder had Van Wiggen in militaire bladen deze boodschap verkondigd. Maar ook in dit domein maakte zijn analyse weinig los. Met een publicatie in Koude Oorlog krijgt zijn verhaal hopelijk buiten het militaire terrein de aandacht die het verdient en zet mensen aan het denken, en dan niet alleen politici.

 

Om dit te ondersteunen, en als promotie voor Koude Oorlog geven we ruiterlijk toe, hebben we zijn artikel uit het boek gelicht en stellen dit als pdf ter beschikking. Ter kennismaking met Koude Oorlog 3 hebben we in achterin dit document de originele 'Ten geleide' opgenomen waarin de artikelen beschreven staan die de inhoud ervan vormen.

 

U kunt het pdf hier downloaden.

 

Januari 2020
Frank Oosterboer

Perry Pierik

Marcel Reijmerink 

 

U kunt meer artikelen lezen op de Winkelhaak de digitale kazernekrant voor Nunspeet en de rest van Nederland, wordt onregelmatig aangevuld, kijk dus geregeld.

 

Defensiekrant nr 2 - 2020

AddThis Social Bookmark Button

defensiekrant02

Leest u de defensiekrant wel eens. Online kunt u diverse magazines van defensie lezen zoals de defensiekrant.

 

U kunt zich hierop abonneren zodat  u de defensiekrant automatisch in uw mailbox krijgt. De defensiekrant komt zo'n 50 keer per jaar uit, voldoende leesvoer om u op de hoogte te houden van het wel en wee binnen defensie. Zoals ook nu een goed achtergrond artikel over de missie Resolute Support waaraan ook jagers van 42 BLJ deelnemen. Op dit moment leden van de A Ganzen compagnie.

 

Klik hier om defensiekrant nummer 2 te kunnen lezen.

 

Grafsteen veilig gesteld

AddThis Social Bookmark Button

steen-frankjanssens

Op 17-11-1995 is tijdens de eindoefening voor IFOR 1 de Limburgse jager Frank Janssens om het leven gekomen. Frank was SLA schutter van het 2e pel A-gp C-cie.

Zijn toenmalige waarnemend gpc, sgt bd Remkes Lourens, heeft, toen hem ter ore kwam dat het graf werd geruimd, de steen veilig gesteld. De afgelopen jaren heeft Remkes diverse kransen gelegd, danwel bij het graf, of anders in Wollseifen, Vogelsang.

 

Lees meer...

 

Vaandel opschrift

AddThis Social Bookmark Button

vaandel-toevoeging2

Koning Willem-Alexander verleent aan achttien eenheden van de krijgsmacht een opschrift in het regimentsvaandel voor de inzet tijdens Operation Enduring Freedom (OEF) en de International Security Assistance Force (ISAF). De toekenning van een vaandelopschrift is uitzonderlijk en is belangrijk voor de erkenning van de militaire inzet tijdens moeilijke omstandigheden.

 

 

Lees meer...

 

Tekening voor overste Goossens

AddThis Social Bookmark Button

tekening-ralf

Een prachtige tekening van onze regimentsgenoot Jos Gelissen is namens alle donateurs van de Stichting Regiment Limburgse jagers en leden van de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers aangeboden als dank aan luitenant kolonel Ralf Goossens voor zijn inzet en leiding aan ons Regiment en bataljon.